Disclaimer

Discreet Tattoos, een handelsnaam van Studio Britte Hietkamp (hierna aangeduid met “ik, mij”), verleent jou hierbij toegang tot www.discreettattoos.com (de website). Deze website is alleen bestemd voor eigen of intern gebruik door jou. Het is dan ook niet de bedoeling dat je content (designs, foto’s, filmpjes, e.d.) van deze website verveelvoudigt en / of openbaart voor andere (commerciële) doeleinden.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden informatie is door mij met zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en / of onjuist is. Ik kan op geen enkele wijze garanderen dat de informatie juist, actueel, volledig of kwalitatief is. De prijzen die op mijn website worden getoond zijn dan ook onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. Je kan mij niet aansprakelijk stellen voor dergelijke fouten. Ik kan tevens niet garanderen dat deze website (en de voor de website gebruikte servers) vrij is van computervirussen en andere malware. Ik aanvaard hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Updates

Uiteraard probeer ik mijn website zo actueel mogelijk te houden. Ik ben gerechtigd om – zonder voorafgaande waarschuwing – de informatie die op deze website wordt getoond op ieder gewenst moment te wijzigen.

Websites van derden

Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Ik kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die jij – of een derde – lijdt doordat jij via een externe hyperlink een andere website bezoekt.

Auteursrechten

Alle teksten, afbeeldingen, logo’s, video’s en andere materialen op deze website mogen niet zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming worden gewijzigd, gekopieerd of op andere wijze door jou worden gebruikt. Alle rechten van intellectuele eigendom van deze website liggen bij mij. Indien jij in de veronderstelling bent dat de content op mijn website jouw (intellectuele eigendoms-)rechten schaadt, wordt je verzocht om contact met mij op te nemen via: britte@discreettattoos.com.

Privacybeleid en cookies

Ik verwerk persoonsgegevens en gebruik cookies voor deze website. Meer over de verwerking van jouw persoonsgegevens en de cookies die ik gebruik, kun je vinden in mijn privacy-en cookieverklaring.